گزارش فعالیت های شش ماهه اول ۱۳۹۸

گزارش فعالیت های شش ماهه اول ۱۳۹۸

ارایه گزارش و شفاف سازی فرآیندهای در حال انجام به مخاطبان مؤسسات مردم نهاد جزو اصول اولیه کار برای مردم...

به رنگ پهلوانان زورخانه شیرافکن

به رنگ پهلوانان زورخانه شیرافکن

?از قدیم الایام ، زورخانه همیشه جای مردان بزرگ بود، ?مردانی که به نیکی ازشون یاد می شده و مرامشون...

خیریه های تهران یا هرجای دیگر را فراموش کنید!

خیریه های تهران یا هرجای دیگر را فراموش کنید!

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تا به امروز درباره خیریه و سازمان های خیریه زیاد شنیده‌ایم. از راه‌های کمک به آن‌ها به صورت مادی...

شکلِ‌های مدرن و امروزی از کارِ کودکان و کمک به کودکان کار(بخش دوم)

شکلِ‌های مدرن و امروزی از کارِ کودکان و کمک به کودکان کار(بخش دوم)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] کودکان کار و کارِ کودکان به یکی از عادی‌ترین مسائل در جامعه‌ی امروز تبدیل شده است. اما شاید چیزی...

کمک به کودکان کار وشکل‌های مدرن از کار کودکان(بخش اول)

کمک به کودکان کار وشکل‌های مدرن از کار کودکان(بخش اول)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] اولین باری که یک دوچرخه زیبا یا یک آلبوم خاص را عمیقا از ته دل خواستید، به یاد می‌آورید؟...

در جهان برای کمک به کودکان کار چه می‌گذرد؟

در جهان برای کمک به کودکان کار چه می‌گذرد؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text] کارِ کودکان، کاری است که توسط کودکان انجام می‌شود و آن‌ها را آزار می‌دهد یا به نحوی فیزیکی،روحی،روانی یا...

دریافت صندوق سازمانی

دریافت صندوق سازمانی

امام صادق (ع) می فرمایند نیکوکاری و حسن خلق، خانه ها را آباد و عمرها را طولانی می کند. از...

  • 1
  • 2