خیریه های تهران یا هرجای دیگر را فراموش کنید!

خیریه های تهران یا هرجای دیگر را فراموش کنید!

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تا به امروز درباره خیریه و سازمان های خیریه زیاد شنیده‌ایم. از راه‌های کمک به آن‌ها به صورت مادی...

شکلِ‌های مدرن و امروزی از کارِ کودکان و کمک به کودکان کار(بخش دوم)

شکلِ‌های مدرن و امروزی از کارِ کودکان و کمک به کودکان کار(بخش دوم)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] کودکان کار و کارِ کودکان به یکی از عادی‌ترین مسائل در جامعه‌ی امروز تبدیل شده است. اما شاید چیزی...

کمک به کودکان کار وشکل‌های مدرن از کار کودکان(بخش اول)

کمک به کودکان کار وشکل‌های مدرن از کار کودکان(بخش اول)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] اولین باری که یک دوچرخه زیبا یا یک آلبوم خاص را عمیقا از ته دل خواستید، به یاد می‌آورید؟...

در جهان برای کمک به کودکان کار چه می‌گذرد؟

در جهان برای کمک به کودکان کار چه می‌گذرد؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text] کارِ کودکان، کاری است که توسط کودکان انجام می‌شود و آن‌ها را آزار می‌دهد یا به نحوی فیزیکی،روحی،روانی یا...

دریافت صندوق سازمانی

دریافت صندوق سازمانی

امام صادق (ع) می فرمایند نیکوکاری و حسن خلق، خانه ها را آباد و عمرها را طولانی می کند. از...

واحد آموزش

واحد آموزش

ارایه آموزش های مشخص و مبتنی بر نیاز بازار جزو مهمترین فاکتورهای مؤسسه نیکوکاران شریف در مسیر توانمندسازی مددجویان تحت...

معاونت حمایتی

معاونت حمایتی

در حوزه ­ی معاونت حمایتی و توانمند سازی ، کلیه فرآیندها از طریق سامانه های ذیل رسیدگی و به انجام...

  • 1
  • 2