ضعیف‌ترین کشورها برای کمک به کودکان کار را بشناسید!

ضعیف‌ترین کشورها برای کمک به کودکان کار را بشناسید!

در بسیاری از کشورها، از کودکان برای انجام کارهای خطرناک مثل ورود به سیستم، استخراج معادن و مبارزه در جنگ‌ها و بهره‌برداری از آن‌ها به عنوان گدا، خدمتکاران خانگی و حتی برای اهداف جنسی استفاده می‌شود. شرکت بین‌المللی Maplecroft برای تعیین دقیق‌تر اینکه کدام کشور‌ها بدترین متخلفان در قلمرو کار کودکان است، شاخص کار کودکان را برای رتبه بندی آنها و برای کمک به کودکان کار تعیین کرده است.

شاخص کار کودکان Maplecroft کشورهای زیر را به عنوان بدترین کشورهایی تشخیص داده که کودکان را مجبور به کار، جنگ و تجارت جنسی کرده است. علیرغم قدمت تلاش‌ها علیه مجبور کردن کودکان برای ورود به نیروی کار در بین بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، در سطح بین‌المللی، کار کودکان مشکلی عمده باقی مانده است. همانطور که می‌بینید، امروزه اکثر وحشتناک‌ترین و گسترده‌ترین کارهای کودکان در آفریقا و آسیای جنوبی و غربی دیده می‌شود. در اینجا ۱۰ کشوری که در صدر لیست این کشورها قرار دارند را آورده‌ایم.

 ||۱۰) بوروندی در مقابل کمک به کودکان کار ! ||

 کمک به کودکان کار در بروندی

کمک به کودکان کار در بروندی

بیش از ۶۸ درصد جمعیت بوروندی، یک کشور محصور در خشکی در شرق آفریقا، زیر خط فقر هستند. این در تعداد زیادی از کودکان کارگر در کشور منعکس شده است. تقریبا یک تا پنج کودک در بوروندی درگیر نوعی از فعالیت‌های کارگری هستند. مانند کمک در خانه (به ویژه دختران)، کار در خانواده‌های دارای کشاورزی و مزرعه، همچنین کارخانه‌های صنعتی و دیگر انواع فعالیت‌های کار کودکان. علیرغم اینکه تحصیلات تا سن ۱۲ سالگی در کشور آزاد است، تنها حدود ۷۱ درصد از کودکان تحصیلات رسمی خود را دریافت می‌کنند.

کودکان در کشور نیز تحت تاثیر درگیری‌های داخلی در داخل کشور قرار دارند که بسیاری از آن‌ها مجبور می‌شوند به عنوان سربازان جنگی به کار گرفته شوند یا در غیر این صورت در زندان بازداشت می‌شوند. جنگ و بیماری در کشور نیز منجر به یتیم شدن بسیاری از کودکان شده و کار به عنوان تنها وسیله برای بقا و زندگی آن‌ها در مقابلشان قرار می‌گیرد.

 || ۹) یمن در مقابل کمک به کودکان کار ! ||

 کمک به کودکان کار در یمن

کمک به کودکان کار در یمن

در حدود ۸۳۴،۸۶۶ کودک در یمن بین ۵ تا ۱۴ سال به عنوان کودکان کار مشغول به کار هستند. ۷۰ درصد از آن‌ها در فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی مانند رسیدگی به محصولات در حال رشد، پرورش دام، شکار و ماهیگیری مشارکت دارند.

خدماتی مانند گدایی، فروش، کار خانگی و رستوران و صنایعی مانند معدن، ساخت و ساز و تولید خودرو، مناطق دیگری هستند که کودکان را به عنوان کارگر استخدام می‌کنند. کودکان در یمن نیز در منازعات مسلحانه و به عنوان نگهبانان مسلح مورد استفاده قرار می‌گیرند و دختران اغلب قربانی قاچاق انسان و استثمار جنسی و یا تجاری می‌شوند.

 || ۸) زیمباوه در مقابل کمک به کودکان کار ! ||

 کمک به کودکان کار در زیمباوه

کمک به کودکان کار در زیمباوه

در حدود ۸۳۴،۸۶۶ کودک در یمن بین ۵ تا ۱۴ سال به عنوان کودکان کار مشغول به کار هستند. ۷۰ درصد از آن‌ها در فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی مانند رسیدگی به محصولات در حال رشد، پرورش دام، شکار و ماهیگیری مشارکت دارند.

خدماتی مانند گدایی، فروش، کار خانگی و رستوران و صنایعی مانند معدن، ساخت و ساز و تولید خودرو، مناطق دیگری هستند که کودکان را به عنوان کارگر استخدام می‌کنند. کودکان در یمن نیز در منازعات مسلحانه و به عنوان نگهبانان مسلح مورد استفاده قرار می‌گیرند و دختران اغلب قربانی قاچاق انسان و استثمار جنسی و یا تجاری می‌شوند.

 || ۷) پاکستان در مقابل کمک به کودکان کار ! ||

 کمک به کودکان کار در پاکستان

کمک به کودکان کار در پاکستان

نزدیک به ۱۳ درصد از کودکان پاکستانی که به تعداد ۲۴۴۹۴۸۰ نفر در بین ۱۰ تا ۱۴ سال سن دارند، کودکان کار هستند. ۷۶ درصد از این کودکان در بخش کشاورزی مانند کار در زمینه‌های مزرعه‌داری، ماهیگیری و برداشت و پرورش میگو، مشغول فعالیت هستند. تعداد زیادی از کودکان نیز در رستوران‌ها، کابین‌های چایی، حمل و نقل و دفع زباله مشغول به کار هستند. صنعت بامبو شیشه‌ای، بافندگی فرش، معدن زغال سنگ، کوره‌های آجری و صنعت خودرو نیز کودکان پاکستانی را استخدام می‌کنند.

به گفته سازمان بین‌المللی کار، فقر عامل اصلی شایع بودن کار در میان کودکان در این کشور است. با توجه به این که ۱۷٫۲٪ از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند، خانواده‌ها اغلب مجبور به فرستادن فرزندان خود به کار برای حفظ خانواده هستند.

 || ۶) افغانستان در مقابل کمک به کودکان کار ! ||

 کمک به کودکان کار در افغانستان

کمک به کودکان کار در افغانستان

نزدیک به ۱۳ درصد از کودکان پاکستانی که به تعداد ۲۴۴۹۴۸۰ نفر در بین ۱۰ تا ۱۴ سال سن دارند، کودکان کار هستند. ۷۶ درصد از این کودکان در بخش کشاورزی مانند کار در زمینه‌های مزرعه‌داری، ماهیگیری و برداشت و پرورش میگو، مشغول فعالیت هستند. تعداد زیادی از کودکان نیز در رستوران‌ها، کابین‌های چایی، حمل و نقل و دفع زباله مشغول به کار هستند. صنعت بامبو شیشه‌ای، بافندگی فرش، معدن زغال سنگ، کوره‌های آجری و صنعت خودرو نیز کودکان پاکستانی را استخدام می‌کنند.

به گفته سازمان بین‌المللی کار، فقر عامل اصلی شایع بودن کار در میان کودکان در این کشور است. با توجه به این که ۱۷٫۲٪ از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند، خانواده‌ها اغلب مجبور به فرستادن فرزندان خود به کار برای حفظ خانواده هستند.

 || ۵) سودان در مقابل کمک به کودکان کار ! ||

 کمک به کودکان کار در سودان

کمک به کودکان کار در سودان

جنوب سودان جمعیت بزرگی از کارگرانِ کودکان کار در کشور وجود دارد، که اغلب در موقعیت‌های بسیار نامطلوب کار می‌کنند. تا حدود ۴۵٫۶ درصد کودکان سودان جنوبی بین ۱۰ تا ۱۴ سال به عنوان کودکان کارگر مشغول به کار هستند. فقط ۳۱٫۵ درصد کودکان در کشور با سن ۶ تا ۱۴ سال در واقع در مدرسه حضور دارند.

۶۰٫۲٪ از کودکان کارگر در سودان جنوبی در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند، در حالی که ۳۸٫۲٪ در بخش خدمات و درصد کمی در بخش صنعتی (که بسیار توسعه نیافته است) کار می‌کنند. شیوع فقر در مقیاس بزرگ و عدم امنیت غذا در کشور، تخریب و جنگ داخلی مداوم، بعضی از عواملی هستند که کودکان را برای ورود به بازار کار در سودان جنوبی مجبور کرده است. مشارکت کودکان در درگیری‌های مسلحانه نیز غیر معمول نیست.

 || ۴) میانمار در مقابل کمک به کودکان کار ! ||

 کمک به کودکان کار در میانمار

کمک به کودکان کار در میانمار

در میانمار، حدود ۱٫۵ میلیون کودک مدرسه‌ای بین ۱۰ تا ۱۷ سال مجبور به کار به عنوان کودکان کار هستند. بخش کشاورزی در کشور بیشترین تعداد کودکان را استخدام می‌کند در حالیکه صنایع ساختمانی و کوچک نیز کودکان را به عنوان بخشی از نیروی کار خود شامل می‌شوند. فقر به عنوان عامل اصلی دخالت کودکان در نیروی کار برای تأمین درآمد خانواده‌های کم درآمد در نظر گرفته می‌شود.

 || ۳) جمهوری دموکرات کنگو در مقابل کمک به کودکان کار! ||

 کمک به کودکان کار در کنگو

کمک به کودکان کار در کنگو

کودکان در جمهوری دموکراتیک کنگو اغلب مجبور به کار در معادن طلا، ولفرامیت و کلتان هستند و همچنین در درگیری‌های مسلحانه در منطقه مجبور به شرکت هستند. ۳،۳۲۷،۸۰۶ کودک در کشور کارگرانی هستند که در بخش‌های مختلف مانند کشاورزی، صنعت و خدمات کار می‌کنند. اغلب از رفتن کودکان به مدرسه ممانعت می‌شود، به ویژه در شرق کنگو، و همچنین در هنگام حضور در مدارس، به زور توسط نیروهای مسلح استخدام می‌شوند.

استثمار جنسی کودکان نیز در اینجا مورد استفاده قرار می‌گیرد. ناتوانی در ارائه مدارک قانونی ثبت نام تولد و اثبات شهروندی اغلب هیچ راهی برای کودکان ، به جز وارد شدن به بازار کار و سخت کار کردن و به دست آوردن پول برای خانواده‌های فقیر خود باقی نمی‌گذارد. استفاده از کودکان به عنوان برده نیز توسط گروه‌های مسلح غیر ملی انجام می‌شود.

 || ۲) سومالی در مقابل کمک به کودکان کار ! ||

 کمک به کودکان کار در سومالی

کمک به کودکان کار در سومالی

۳۹۰۸ درصد از کودکان بین ۵ تا ۱۴ سال که تعدادشان حدود ۱،۰۱۲،۸۶۳ نفر است، کارگران کودک در سومالی هستند. فقط نیمی از کودکان در این رده سنی در مدرسه حضور دارند. ماهیگیری، شکار خرگوش و پرورش دام، فقط برخی از فعالیت‌های کشاورزی است که کودکان سومالی به عنوان کارگر به کار گرفته می‌شوند. صنایع ساخت و ساز و معدن که در داخل کشور کار می‌کنند نیز از کودکان به عنوان بخشی از نیروی کار استفاده می‌کنند.

این کودکان به گدایی در خیابان‌ها، دوره‌گردی و هدایت مینی بوس نیز مشغول می‌شوند. این کودکان حتی در درگیری‌های مسلحانه، فعالیت‌های غیرقانونی و ضد ملی نیز فعال هستند. استثمار جنسی و قاچاق کودکان نیز غیر معمول نیست. نرخ بالای فقر حاکم در سومالی اغلب باعث می‌شود تا والدین فرزندان خود را به جهان کار هدایت کنند. نظام آموزش و پرورش در کشور به دلیل ناامنی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی غالب در کشور، ضعیف است.

 || ۱) اریتره در مقابل کمک به کودکان کار ! ||

 کمک به کودکان کار در اریتره

کمک به کودکان کار در اریتره

اریتره شماره یك به عنوان یکی از بدترین كشورهای كار كودكان در جهان است. در اریتره، دولت برنامه‌هایی دارد که تحت آن کودکان در کلاس‌های 9 تا 11 خواسته می‌شوند که کار خود را در زمینه‌های مختلف مانند کشاورزی و خدمات عمومی ارائه دهند. کودکان نیز اغلب مجبور به شرکت در برنامه‌های اجباری آموزش نظامی هستند. اگرچه قوانین علیه اشتغال فرزندان به عنوان نیروی کار وجود دارد، اجرای قوانین ضعیف است و بسیاری از کودکان اغلب به کار اجباری در جایی که آن‌ها به شدت مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند، به کار گرفته می‌شوند. استثمار جنسی و تجاری کودکان نیز در این کشور به طور عادی صورت می‌گیرد.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد