افتتاح 3 مرکز درمانی و خانه بهداشت در کرمانشاه توسط بنیاد فرشته‌هاو نیکوکاران شریف

افتتاح 3 مرکز درمانی و خانه بهداشت در کرمانشاه توسط بنیاد فرشته‌هاو نیکوکاران شریف

پنجشنبه گذشته دکترمحمدی نیک مدیرعامل بنیاد فرشته‌ها ونیکوکاران شریف  به همراه وزیر بهداشت، استاندار کرمانشاه و نمایندگان خانه ملت در...

  • 1
  • 2