اهدای سبد کالای پاییزه

اهدای سبد کالای پاییزه

این روزها هوا خیلی سرد شده و توی خونه خیلی ها که شاید ازشون بی خبر هم باشیم در این...

شکلِ‌های مدرن و امروزی از کارِ کودکان و کمک به کودکان کار(بخش دوم)

شکلِ‌های مدرن و امروزی از کارِ کودکان و کمک به کودکان کار(بخش دوم)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] کودکان کار و کارِ کودکان به یکی از عادی‌ترین مسائل در جامعه‌ی امروز تبدیل شده است. اما شاید چیزی...

کمک به کودکان کار وشکل‌های مدرن از کار کودکان(بخش اول)

کمک به کودکان کار وشکل‌های مدرن از کار کودکان(بخش اول)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] اولین باری که یک دوچرخه زیبا یا یک آلبوم خاص را عمیقا از ته دل خواستید، به یاد می‌آورید؟...

در جهان برای کمک به کودکان کار چه می‌گذرد؟

در جهان برای کمک به کودکان کار چه می‌گذرد؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text] کارِ کودکان، کاری است که توسط کودکان انجام می‌شود و آن‌ها را آزار می‌دهد یا به نحوی فیزیکی،روحی،روانی یا...