کمپین کفش بریس: نازنین مریم صاحب کفش شد.

کمپین کفش بریس: نازنین مریم صاحب کفش شد.

نازنین مریم کوچولو دوست داشتنی کودم ۶ ساله ای که بیماری CP داشت و قادر به تکلم و راه رفتن نبود را به یاد دارید‌؟ دختر کوچکی که بخاطرش کمپینی راه اندازی کردیم تا برایش کفش بریس بخریم.

موسسه نیکوکاران شریف به لطف خدا و یاری همه شما عزیزان که با دل و عشق در این راه ما را همراهی کردید و با پیوستن به این کمپین باعث و بانی خیر شدید تا موفق شویم برای نازنین مریم، کفشی که نیاز اساسی و ضروری برای راه رفتن است را تهیه کنیم.

کفش بریس ابزار و یا وسیله ای است که برای حفاظت از اندام بدن از حرکت هایی که باعث رساندن آسیب بیشتر نشود و در اطراف اندام آسیب دیده قرار می گیرد و حرکت آن اندام را کنترل می کنند و یا شکل آن را تحت تاثیر قرار دهد. این وسیله برای اندام مختلف بدن با اشکال متفاوت ساخته می شوند.

نیکوکاران شریف کمپین کفش بریس را راه اندازی کرده است تا از طریق آن موفق شود برای کودکان بی بضاعت نیازمند مبتلا به بیماری CP کفش بریس تهیه کند.

صمیمانه از تک تک شما کمال تشکر و سپاس را داریم که در این مسیر به یاری ما شتافتید و از خداوند متعال برایتان خیر و برکت روز افزون آرزومندیم. شادی دل نازنین مریم و دعای خیر خانواده اش بدرقه مسیرهای دشوار زندگیتان باد تا به سلامت و خوبی سپری شود.

نیکوکاران شریف برای شاد کردن دل کودکان و کمک به آنها همیشه به دستان پر مهر شما عزیزان و خیرین نیازمندیم.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد