تابلوی آرزوها; برآورده کردن آرزوی کودکان

تابلوی آرزوها; برآورده کردن آرزوی کودکان

همه ما در زندگی آرزوهایی داریم که دوست داریم روزی به آن برسیم و در راه رسیدن به این آرزوها تلاش می کنیم. امید و اشتیاق به زندگی است که برای آدمی آرزو می سازد و انگیزه ای برای ما می سازد تا در راه رسیدن به خواسته ها و امیال خود تلاش کنیم و سختی های زندگی جلودار کوشش و تکاپوی ما برای رسیدن به آمال و آرزوهایمان نشود.

بنیاد نیکوکاران شریف در همین راستا برای کودکان خانواده های تحت پوشش خود، تابلویی در نظر گرفته است که این عزیزان می توانند آرزوهایشان را بر این دیوار بزنند؛ هدف نیکوکاران شریف ایجاد انگیزه برای این کودکان عزیز در راه رسیدن به آرزوهایشان بوده و امید داریم رهگذری از جنس خدا، به این معصومین در راه رسیدن به آرزوهایشان کمک کند.

همه شما عزیزان خیر می توانید، دلیلی باشید بر لبخند زیبای کسانی که آرزوهای بزرگشان، می تواند با دستان همیشه یاری گر شما برآورده شود؛ و شما عزیزان می توانید در صورت تمایل آٰرزوهای این عزیزان را برآورده کنید.

تابلوی آرزوها; برآورده کردن آرزوی کودکان 1

کمک شما خیرین است که می تواند به بنیاد نیکوکاران شریف این امکان را بدهد که در مسیر توانمند سازی خانواده های بی بضاعت قدم بردارد و سهم خود را در آٰرمانی تر ساختن جامعه مان انجام دهد.

امید داریم که خواسته شما عزیزان خیر، با خواست خداوند متعال یکی باشد؛ و همچنین همانطور که شما وسیله ای برای برآورده کردن آرزوی کودکی شده اید، کسی هم از طرف خداوند وسیله ای برای هموار کردن مشکلات شما باشد و شما را در مسیر رسیدن به آرزوهایتان کمک کند.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد