خیریه نیکوکاران شریف

سفر به آستان حرم دوست

سفر به آستان حرم دوست

روایت مشهد ، داستان دلدادگی و دلبستگی است.
روایت حرم امنی است که چونان پدری بخشنده، پناه بی پناهان و دردمندان است.
فرآیند اعزام تیم های مددجویان به اماکن مذهبی ، با هدف ارتقای روحیه و کسب معلومات معنوی بیشتر برای آماده سازی این عزیزان در پروسه توانمندسازی این سازمان مردم نهاد انجام می گیرد .
سفر زیارتی مشهد مقدس در قالب قرعه کشی دوره ای انجام می پذیرد که منتخبین برابر برنامه زمانی ای که از سوی واحد حمایتی و توانمندسازی انتشار می یابد ، به محضر بارگاه منور امام رضا (ع) مشرف می شوند .
به قرار نوبت اخیر میزبان مادران و کودکانی شدیم که از ماه ها قبل بی تاب زیارت حرم نورانی رضوی بوده و در این مجال به دیدار روی دوست شتافتند .

نظر خودتان را ارسال کنید