توزیع شیر خشک در مناطق محروم

توزیع شیر خشک در مناطق محروم

با پایان ماه مبارک رمضان از هموطنانمان دعوت کردیم تا در پویش تامین شیرخشک از محل فطریه ، نوزادان محروم از تغذیه سالم و شیر مادر را حمایت کنند .

با تجمیع کمک های واصله به واحد مشارکت های مردمی و با همکاری واحد حمایتی و توانمندسازی، خرید محموله شیر خشک انجام شد و در نهایت در آستانه عید سعید قربان طی شش مرحله در مناطق کم برخوردار شهرستانهای تهران ، ورامین و حومه رشت توزیع گردید.

این داستانی است که شما نیکوکاران قهرمان آن هستید!

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد