پویش برکت | محرم امسال برای کوچ نشینان محروم سیستان و بلوچستان

پویش برکت | محرم امسال برای کوچ نشینان محروم سیستان و بلوچستان

پویش "نذر آرد و برنج" برای تامین نان و برنج کوچ نشینان محروم سیستان و بلوچستان

37296|https://sharifngo.com/wp-content/uploads/2020/08/9460BDA1-FC19-4931-A419-D461D930FB71-150x150.jpeg,37294|https://sharifngo.com/wp-content/uploads/2020/08/F1755F78-953E-4A90-BB21-FF2FF1CBC425-150x150.jpeg,37292|https://sharifngo.com/wp-content/uploads/2020/08/01380727-F28D-435F-9FCE-5C0AF7052066-150x150.jpeg هر کیسه آرد ۴۰ کیلویی به نرخ یارانه ای معادل ۴۵ هزار تومان هر کیسه برنج ۱۰ کیلویی به نرخ یارانه ای معادل ۲۰۰ هزار تومان حمایت میکنم! معرفی پروژهگزارشات

43%حمایت‌شده
0 ریال مانده تا پایان کمپین
همه برای هم،سیستان و بلوچستان ادامه دارد

همه برای هم،سیستان و بلوچستان ادامه دارد

 سیستان و بلوچستان بهشت گمشده‌ی ایران است . .سرزمین زیبای قوم غیور و جوانمرد،جوانان ارزشمند ،عشایر زحمت کش،طبیعت بی‌نظیر و...