کارگاه آموزش و پیشگیری از بیماری ام اس

کارگاه آموزش و پیشگیری از بیماری ام اس

همزمان با روز جهانی مبارزه با بیماری ام اس و برنامه های موسسه خیریه نیکوکاران شریف در خصوص ارتقای سلامتی روحی- روانی و جسمی خانواده های تحت پوشش٬ دوره آموزش و پیشگیری از این بیماری با همکاری مرکز ام اس ایران ٬ با حضور کارشناسانی از این مرکز برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش موسسه خیریه نیکوکاران شریف در سالن همایش موسسه برگزار گردید.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد