تاریخ ایران به روایت کاخ موزه سعد آباد

تاریخ ایران به روایت کاخ موزه سعد آباد

بدون شک بخش مهمی از فرآیندهای حمایتی در این مجموعه مردم نهاد ، مباحث مرتبط با مرتفع ساختن اوقات فراغت و آموزش کودکان تحت پوشش و آماده سازی روحی‌‌ و روانی آنها برای رویارویی با اجتماع پیرامون خویش است.

همزمان با هفته پایانی مرداد و به بهانه روز عید سعید غدیرخم همراه با کودکان مان در مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف به بازدیدی از مجموعه تاریخی کاخ موزه سعدآباد رفتیم.

در این بازدید تفریحی آموزشی بخش های از زندگی پیشینیان و همچنین اقوام  ایرانی و سایر  ملل در برابر دیدگان عزیزانمان قرار گرفت .

نظرتان را به گزارش تصویری این رویداد جلب می کنیم.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد