برگزاری کارگاه آموزش هنر نقطه کوبی

برگزاری کارگاه آموزش هنر نقطه کوبی

مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف به عنوان یکی از نهادهای مؤثر در توانمندسازی اقشار کم برخوردار جامعه، با ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی همواره تلاش نموده است تا شرایط مناسبی را جهت استقلال مالی خانواده های تحت پوشش خود مهیا نماید.
در مسیر تحقق این امر، برگزاری کارگاه های آموزش مهارت حرفه ای در هریک از حوزه های اشتغال از مهمترین رویکردهای این نهاد مردمی است که تا به اکنون، با برگزاری چندین دوره کسب مهارت پیگیری شده است. از جمله دوره های در حال اجرا، آموزش هنر نقطه کوبی به بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش می باشد.

 

کارگاه آموزش هنر نقطه کوبی

کارگاه آموزش هنر نقطه کوبی

کارگاه آموزش هنر نقطه کوبی

کوچاری مسؤول توانمندسازی موسسه خیریه نیکوکاران شریف در مصاحبه با خبرنگار رادیو شریف گفت: هدف اصلی از برگزاری این دوره های آموزشی تقویت روحیه خودباوری در بین مددجویان می باشد.
ایشان افزود : سعی شده است تا با شناخت دقیقی از بازارهای هدف به تولید هدفمند محصولات بپردازیم تا مددجویان نیز بتوانند درآمدهای مناسبی را به زندگی شان تزریق و موقعیت مالی مناسب تری را پیدا کنند.

کارگاه آموزش هنر نقطه کوبی نیکوکاران شریف

با حمایت شما نیکوکاران شریف، امیدواریم بتوانیم با برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف و پشتیبانی از مددجویان عزیز، گام های محکم تری را در مسیر توانمندسازی این عزیزان برداریم.

 

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد