خیریه نیکوکاران شریف

“نفس احسان” چشم انتظار ماست!

با من نفس بکش

احسان ۱۹ ماه دارد و در خانواده‌ای کارگر در گوشه ای از تهران بزرگ به همراه یک بیماری نادر در اندام تنفسی به دنیا آمده است.
احسان کوچک ما حدود یک سال است تحت حمایت موسسه نیکوکاران شریف است و تمام هزینه های درمانی از جمله هزینه های دارو و درمان و خرید دستگاه نبولایزر توسط بنیاد پوشش داده شد. پزشکان امید به بهبودی احسان با گذشت زمان و رشد کردن او داشتند .احسان رشد کرد اما هنوز با رنج نفس می‌کشید و علائمش پایدار مانده بود .
قریب به یک هفته‌ی پیش و بصورت ناگهانی ، کودک دچار حمله‌ی تنفسی ،کبودی و سرد شدن بدن می‌شود. پس از مراجعه‌ی والدینش به اورژانس ، پزشکان با کارگذاری یک تراک موقت در گلو، دستور به آماده سازی برای عمل جراحی فوری داده اند.
قدرت بلع، تنفس و صدای احسان با کارگزاری تراک که آن هم مدام باید با دستگاه نبولایزر مرطوب شود ، با مشکل مواجه شده است که در صورت عدم انجام جراحی کودک زیبای ما در مرحله ی نخست ، مشکل تنفسی او تشدید و با خطر مرگ رو به رو می شود.
این جراحی سه مرحله دارد و هزینه ی مرحله اول آن ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است . موفقیت در درمان این کودک معصوم جز با تلاش جمعی به دست نخواهد آمد .
در این مقطع از تمامی شما همراهان و حامیان و نیکوکاران درخواست می‌کنیم برای نجات احسان با ما هم قدم شوید و صدای این کودک را آزاد کنیم . حضور هر کس در این پویش به منزله یک نفس برای احسان است .فراموش نکنیم هر نفر یک نفس است، نفس احسان باشیم .