خیریه نیکوکاران شریف

کمک دستان عارف و سمیه باشیم

دستانت را به من بسپار، تا با انگشتان تو این بار ذکر خدا گویم.

عارف و سمیه دو کودکی هستند که به صورت مادرزادی با بیماری زاده شده اند که انگشتان دستشان به هم چسبیده است.

زندگی زیباتر خواهد شد، اگر باور داشته باشیم که در پایان داستان، خدا آغوشش را به سویمان باز کرده است تا ما را با عشق و محبت بی نهایتش سیراب کند.اکنون نوبت ماست که تا زمانی که داستان ادامه دارد مهر و عشقمان را نثار بندگانش کنیم و دست یاری به سویشان دراز کنیم.
نیکوکاران شریف کمپینی تدارک دیده است تا با جمع آوری کمک های خیرین عزیز، انگشتان دست عارف و سمیه، دو کودکی را که مادر زادی بهم چسبده است، درمان نماید.ما به امید کمک های تک تک شما و یاری خداوند متعال دستان این دو کودک را درمان خواهیم کرد. با معرفی این کمپین به دوستان و آشنایان خود در این کار خیر سهیم شوید.
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۹۳۰۵۱۱۸۳
شماره حساب: ۵۰۰۶۲۷۷۰۴۰