خیریه نیکوکاران شریف
english

تامین سبدکالای عیدانه و ماه رمضان

اسفند که می آید همه در تب و تاب مهیا شدن برای سال جدیدند.
خانه می تکانند تا غبار تلخ گذشته ها را زدوده و امیدوار به بهاری بمانند که در راه است.
در این میان کودکانی هستند که از نعمت پدر محروم، اما چشم به معجزه ها دوخته اند تا خدا تقدیری دیگر را برایشان رقم بزند و عید را با رختی نو و بختی شیرین آغاز کنند.
دست خدا در دست من و توست، امیدشان را چون همیشه نا امید نکنیم و یار باشیم و یاور، تا این روزهای سخت را هم از سر بگذرانند.
از یکایک شما خوبان دعوت می کنیم تا خدمتگزارانتان را در این نهاد نیکوکاری برای تامین ارزاق و پوشاک عیدانه این عزیزان همراهی کنید تا همه با هم از بهاری سبز لذت ببریم .
چرا که اگر با عشق ببخشیم، برکت زندگی مان چند برابر می شود.


شماره حساب: 5006277040
شماره کارت: 6104337893051183
به نام مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف

چون همیشه وجود پرمهرتان و دستان یاریگرتان ، رقم زننده رویدادی نیک در تاریخ فعالیت های این مؤسسه نیکوکاری شد.
خوشحالیم که به اطلاعتان برسانیم، پویش تامین سبدکالای عیدانه با خرید تمامی اقلام مورد نیاز به نقطه پایانی رسید و تفکیک و آماده سازی سبدهای کالا جهت اجرای روند اهدا هم به انجام رسید.

گزارش حاضر، برشی است ویدیویی از مراحل این اتفاق و همچنین اهدای سبدهای کالا به خانواده های عزیزمان