خیریه نیکوکاران شریف

ما دست به دست هم دادیم تا تو گامی محکم برداری

ما دست به دست هم دادیم تا تو گامی محکم برداری

سید امین؛ کودک ۱۲ ساله ای بود که ماه ها بود کفش بریسی اش خراب شده بود.نیاز اصلی بیماران CP برای راه رفتن کفش بریس است. سید امین که در سن کم پدرش را از دست داده است و مادرش تمام رنج های زندگی را به دوش می کشد؛ بعد از خراب شدن کفش هایش قادر به راه رفتن نبود.

قبل از نوروز امسال بنیاد خیریه نیکوکاران شریف با اجرای کمپین خرید کفش بریس برای سید امین اقدام به جمع آوری کمک برای سید امین کرد؛ که در نهایت موفق به خرید کفش بریس برای او شدیم.

ما در نیکوکاران شریف به کمک شما عزیزان خیّر و یاری خداوند، توانستیم بار دیگر دلی را شاد و لبی را خندان کنیم. یادمان باشد سلامتی، بزرگترین نعمتی است که در خانه های ما مهمان است و اگر روزی این مهمان از روی یکی از اعضای خانواده ما چشم بپوشد، قدر و ارزش آن را درک می کنیم…از خداوند منان، تمنا داریم این نعمت بی جایگزینش را از هیچ فردی دریغ ننماید و ما را با آن امتحان نکند.

و خداوند یاور تمام کسانی است که دست یاری به سوی بندگان نیازمندش در مواقع نیاز دراز می کنند.

نظر خودتان را ارسال کنید