خیریه نیکوکاران شریف
english

گزارش پیشرفت پروژه مسکن ملارد

گزارش پیشرفت پروژه مسکن ملارد

داستان مادر و دو کودک ملاردی را دیگر کمتر کسی هست که این روزها نشنیده باشد .

خانواده ای که با آغاز بیماری سخت پدر، عملیات ساخت و ساز محل سکونتشان متوقف و همه توان خانواده صرف بهبودش شد اما سرطان امان نداد و او را با خود برد. 

یک خانه نیمه کاره ماند و یک مادر و دختر و پسرش و انواع مزاحمت های محیطی و حشرات و حیوانات صحرایی که گاه و بیگاه خلوت و امنیت آنها را از بین می بردند.

اما با گزارشی که توسط همسایه ها به دست ما رسید، تیم حمایتی با حضور و بررسی شرایط این عزیزان، برنامه از سرگیری عملیات ساختمانی را آغاز و امروز به لطف حمایت شما نیکوکاران شریف و کرامات حضرت حق این سایه امن برای عزیزانمان برقرار است .

این دومین گزارش تصویری است از این پروژه ؛ توضیح اینکه فی الحال عملیات ساختمانی پایان یافته و مستند سوم به زودی منتشر خواهد شد .

نظر خودتان را ارسال کنید