خیریه نیکوکاران شریف
english

گزارش نهایی توزیع سبد کالای عیدانه

گزارش نهایی توزیع سبد کالای عیدانه

پویش من همه تو در ایستگاه پایانی است و این یعنی امروز آخرین مراحل توزیع سبدکالا در این نهاد نیکوکاری به اتمام رسیده.
ویدیوی حاضر گزیده ای است از این برنامه و منتخبی است از آنچه که در برابر لنز دوربین ما به نیکی نشسته است .
پیشاپیش سال نو را به یکایکتان تبریک عرض می کنیم و برایتان بهترین ها را آرزومندیم.

نظر خودتان را ارسال کنید