خیریه نیکوکاران شریف
english

گزارش عملکرد مردادماه 1400

گزارش عملکرد مردادماه 1400

تلاش ما در این بنیاد نیکوکاری ارایه خدمات دقیق و به موقع به زنان و کودکان کم برخوردار است تا با شناخت دقیق از مشکلاتشان بتوانیم مسیری را در کنارشان آغاز کنیم که در پایان به توانمندی و استقلال مالی این عزیزان منجر شود.
به قرار همیشگی و در روزهای آغازین هر ماه ، گزارشی از رئوس عملکرد واحد حمایتی و توانمندسازی در ماه گذشته را جهت اطلاع به حضورتان تقدیم می کنیم و همواره خود را نیازمند به دریافت نظرات و بازخوردهای شما نیکوکاران عزیز می دانیم.

نظر خودتان را ارسال کنید