کارگاه خودمراقبتی کودکان در اسلامشهر

کارگاه خودمراقبتی کودکان در اسلامشهر

واحد توانمندسازی مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف در ادامه برگزاری کارگاه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی، این بار کارگاه خود مراقبتی را برای کودکان 4 الی 8 سال ساکن اسلامشهر، باغ فیض، نسیم شهر و روستاهای اطراف به میزبانی کانون فرهنگی تربیتی الغدیر و همکاری تنگاتنگ متخصصین روانشناسی انجمن راه برگزار کرد.
در این رویداد آموزشی که به علت قرابت مکانی با محل سکونت مددجویان با استقبال عالی رو به رو شد، سرفصل های آموزشی همچون آموزش مفهوم خصوصی و غیر خصوصی، آموزش قوانین مربوط به حریم خصوصی، آموزش تفاوت بین حس خوب و بد، آموزش تفاوت بین راز خوب و راز بد و آموزش تفاوت بین هدیه و رشوه مورد بحث و آموزش قرار گرفت.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد