پرداخت کمک هزینه ودیعه مسکن برای اسکان خانواده تحت پوشش

اطلاعات مردمی به عنوان یکی از منابع ارزشمند برای این نهاد مردمی در مسیر شناسایی خانواده های نیازمند به شمار می آید .
به گزارش واحد مددکاری بنیاد نیکوکاران شریف ، با دریافت گزارش هایی مبنی بر استیصال مادری سرپرست خانوار بهمراه فرزندانش در هوای سرد پایتخت ؛ تیم بازرسی این موسسه را جهت رصد به منطقه اعزام نمود و با تایید شواهد اولیه ، هویت سه کودک دختر به نامهای آنا ، آرمینا و فاطمه زهرا تایید شد . با تامین مبلغ اولیه ودیعه مسکن ، خانه ای به ضمانت بنیاد اجاره و در نخستین روز دی ماه ۱۳۹۶ اسکان اضطراری آنها با موفقیت به انجام رسید .
حمیدی سرپرست واحد حمایتی و توانمندسازی بنیاد طی مصاحبه با فصلنامه ی بنیاد با تاکید بر بکارگیری تمام توان اجرایی برای تامین سرپناه به عنوان نخستین نیاز هر خانواده ، اظهار داشت : افق چشم انداز برنامه های این نهاد مردمی عبور از نیازهای اولیه و هدایت خانواده های تحت پوشش در قالب پروژه های توانمندسازی برای استقلال مالی و بالندگی ایشان است .
بنیاد نیکوکاران شریف | حامی ایتام و زنان سرپرست خانوار در مسیر توانمندسازی

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد