خیریه نیکوکاران شریف

سوالات متداول


 عضویت مددجویان در بنیاد به چه صورت است ؟

ج : طبق اساسنامه بنیاد در حمایت از اقشار ضعیف جامعه، پس از معرفی فرد متقاضی،  بررسی های لازم از سوی کارشناسان و مددکاران اجتماعی بنیاد به عمل آمده و در صورت احراز شرایط، حمایت های متناسب صورت می پذیرد.

بودجه بنیاد خیریه نیکوکاران شریف از کجا تامین می شود؟

ج : نیازهای مالی بنیاد از طریق هیئت امناء و موسسین و کمک های مردمی تامین میگردد که تمامی آنها از اعضاء خیرین بنیاد می باشند.

هم اکنون چند نفر در بنیاد خیریه نیکوکاران شریف مشغول بکار هستند؟ 

ج : بنیاد خیریه نیکوکاران شریف هم اکنون دارای 40 نفر کارمند رسمی و کادر ثابت می باشد و همچنین افرادی نیز به عنوان پرسنل افتخاری اعم از گروهها و اقشار مختلف اجتماعی با بنیاد به نحو شایسته ای همکاری دارند.

استخدام افراد در بنیاد خیریه نیکوکاران شریف چگونه است؟

ج :  استخدام همکاران از طریق انتشار آگهی در روزنامه و فضای مجازی صورت می گیرد و پس از انجام مراحل مصاحبه ، در صورت قبولی نسبت به جذب آنها اقدام می گردد.

 نحوه بازدید از بنیاد خیریه نیکوکاران شریف چگونه است؟

ج : تمامی حامیان و نیکوکاران ارجمند و گرامی بنیاد خیریه نیکوکاران شریف، می توانند با شماره های دفتر مرکزی موجود در سایت تماس حاصل نموده و  نسبت به بازدید از شیوه و فعالیتهای بنیاد هماهنگ نمایند.