واریز حمایت از طریق موبایل

جهت واریز حمایت های خود از طریق موبایل کافی است کد دستوری زیر را از طریق تلفن همراه خود شماره گیری نمایید

۷۷#*۸۸۰*