خیریه نیکوکاران شریف
english

واریز کمک از طریق موبایل

 

جهت واریز حمایت های خود از طریق موبایل کافی است کد دستوری زیر را از طریق تلفن همراه خود شماره گیری نمایید

۷۷#*۸۸۰*