خیریه نیکوکاران شریف
english

واریز کمک از طریق تلفن همراه

 

جهت واریز حمایت های خود از طریق تلفن همراه کافی است کد دستوری زیر را از طریق تلفن همراه خود شماره گیری نمایید