خیریه نیکوکاران شریف

واحد مستمری/سبد کالا

واحد مستمری/سبد کالا

تامین خوراک و ارزاق اولیه خانواده ، نخستین پله همراهی خیریه نیکوکاران شریف برای آغاز روند حمایت از هر مددجو است.

سبدهای کالا شامل مواد پروتئینی، شوینده، غلّات و حبوبات می باشد که با توجه به نیازهای اولیه و ضروری این خانواده ها تهیه و با رعایت استانداردهای بهداشتی و غذایی سعی در پوشش تمامی ریزمغذی های مورد نیاز را دارد.

اهدای سبد کالای خانوار عیدانه به مددجویان

همچنین پس از بررسی و کارشناسی های لازم، کلیه ­ی مددجویان تحت پوشش این مؤسسه خیریه ، برابر سطح نیاز مالی ماهیانه مبلغی را به عنوان کمک هزینه دریافت می­ کنند.