خیریه نیکوکاران شریف

واحد اشتغال ،کار آفرینی


کار، جوهره آدمی و اولین مرحله رهایی هر مددجو از فقر به سوی اصلاح گذشته و حرکت هدفمند به سوی آینده ای روشن است.

در این واحد تلاش می شود مددجویان به تناسب علایق و مهارت های خود، در مراکز مختلف به کار و فعّالیت مشغول شوند.
مؤسسه خیرییه نیکوکاران شریف تلاش می کند با طرح برنامه های مدوّن ، ایجاد انگیزه ی قوی و بکارگیری مددجویان ، مشاغل مختلفی را با هدف خودکفایی اقتصادی راه اندازی نموده و با راه اندازی کارگاه های تولیدی  ضمن صرفه جویی در هزینه ها از خارج شدن ارز جهت خرید تولیدات خارجی گامی موثر برداشته و حامی تولید و عرضه کالا و خدمات ایرانی باشد.