خیریه نیکوکاران شریف

واحد ازدواج و جهیزیه

واحد ازدواج و جهیزیه

تکریم جوانان و تشویق ایشان به امر حسنه ازدواج و تسهیل برای رفع نیازهای ناشی از این مهم از جمله برنامه ها و دغدغه های بنیانگذار نیکوکاران شریف است .

واحد ازدواج و جهیزیه ی این نهاد مردمی ، جلسات مشاوره قبل از ازدواج برای جوانان تحت حمایت بنیاد خیریّه ی نیکوکاران شریف در جهت ایجاد زمینه ی مساعد برای شکل گیری مؤثر این روند برگزار نموده و پس از این مرحله ، نسبت به آماده سازی جهیزیه ایشان اقدام کند .
تامین اقلام ضروری جهیزیه دختران مددجو نیز ضمن حفظ کرامت انسانی، دوام و همچنین کیفیّت بالای کالاها، جوانان مورد حمایت بنیاد را به ازدواج آسان و آگاهانه تشویق می کند.