خیریه نیکوکاران شریف

واحد آموزش

واحد آموزش

ارایه آموزش های مشخص و مبتنی بر نیاز بازار جزو مهمترین فاکتورهای مؤسسه نیکوکاران شریف در مسیر توانمندسازی مددجویان تحت پوشش به شمار می رود.

در این واحد تلاش می­ شود مددجویان ضمن مهارت آموزی تحت نظارت اساتید مجرب یا در قالب برونسپاری در مراکز آموزشی دولتی موفق به کسب گواهینامه­ های معتبر فنی و حرفه ­ای شده و با توکّل به عنایات خداوند در مسیر اشتغال و کسب و کار موفّق قدم گذارده و با هدایت مددکاران این نهاد مردمی و پس از تکمیل فرآیند بازاریابی محصولات تولید شده ، به خود کفایی اقتصادی برسند.