واحد آموزش

واحد آموزش

در این واحد تلاش می­ شود مددجویان با مهارت آموزی در مراکز آموزشی دولتی ضمن فراگیری حرفه­ های مختلف به کسب گواهینامه­ های معتبر فنی و حرفه ­ای نائل شده و با توکّل به عنایات خداوند در مسیر اشتغال و کسب و کار موفّق قدم نهاده و به خود کفایی اقتصادی برسند.