خیریه نیکوکاران شریف
english

نیکوکاران شریف در شصت ثانیه

نیکوکاران شریف در شصت ثانیه

همیشه از روش های گوناگون برای ارایه گزارش شفاف به شما نیکوکاران شریف که در طی این یک دهه یار و همراه کودکانمان در جای جای ایران بودید، استفاده کردیم و سعی کردیم موجز، مفید و مختصر شما را در جریان آنچه در این سازمان مردم نهاد رخ می دهد، قرار دهیم.
“نیکوکاران شریف در شصت ثانیه” تلاشی است نو برای ارایه عکس ها و ویدیوهای برگزیده خبری در یک دقیقه.
همچنان پیشنهادات ارزشمندتان را ارج می نهیم و به پشتوانه شما مهربانان دلگرمیم.

نظر خودتان را ارسال کنید