خیریه نیکوکاران شریف
english

نیکوکاران شریف در خبر سیما

نیکوکاران شریف در خبر سیما

یک دهه از آغاز فعالیت های نیکوکاران شریف برای کاستن آلام هموطنان شریف اما کم برخوردارمان گذشته است.
در این مجال افتخار خدمتگزاری به بیش از بیست هزار مددجو را در اطراف و اکناف میهن مان را داشتیم.
خدمتی که بارها از دید سازمان ها و یالطبع رسانه های داخلی و خارجی پنهان نماند و منجر به کسب مقام مشورتی از شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل هم شد و عملکردش مکرراً از سوی نهادهای مختلف مورد تقدیر قرار گرفت.
اما این بار خبرگزاری صدا و سیما به بهانه یک عمر فعالیت حرفه ای در حوزه نیکوکاری، گزارشی را از بخش خبری بیست و دو شبکه سه سیما پخش کرد که آن را به محضر نگاه پرمهرتان تقدیم می داریم.

 

نظر خودتان را ارسال کنید