خیریه نیکوکاران شریف

نمایشگاه گل با قدم های کودکان مددجو گل باران شد

نمایشگاه گل با قدم های کودکان مددجو گل باران شد

نمایشگاه گل و گیاه

نمایشگاه گل و گیاه

همزمان با روز درخت کاری نمایشگاه گل و گیاه شهرداری منطقه ۹ میزبان مددجویان بنیاد خیریه نیکوکاران شریف بود
گل و شکوفه همیشه نوید آمدن بهار و لمس برگ های آن روح را به سوی هوای بهاری پرواز می دهد . گل و گیاه عامل اصلی داشتن محیط زیستی سالم است که بی شک در سلامت آینده کودکانمان نقش مهمی را ایفا می کند ، بر همین اساس آموزش و ارزش نهادن به طبیعت باید از سنین پایین آغاز شود به همین بهانه و همزمان با روز پرارزش درختکاری کودکان تحت پوشش این بنیاد میهمان نمایشگاه گل و گیاه شهرداری منطقه ۹ شدند تا پیش آمدن بهار روح بهاری در وجودشان دمیده شود و همچنین شیوه کاشت و نگه داری از گل و گیاهان مختلف را آموزش ببینند . این گردش علمی و آموزشی که به همت مددکاران بنیاد خیریه نیکوکاران شریف و با همکاری معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۹ صورت گرفته بود روزی شاد و خاطره انگیز بهاری را برای کودکان مددجوی این بنیاد رقم زد.

نمایشگاه گل و گیاه

نمایشگاه گل و گیاه

نظر خودتان را ارسال کنید