خیریه نیکوکاران شریف
english

نذورات خاص

اهدای خیرات ونذورات از سنت های کهن و پسندیده­ ی ایرانیان است.

در این پویش ، خیرین گرامی بصورت هفتگی یا ماهانه، بخشی از درآمد خویش را به نیت برآورده شدن حاجات نذر کرده و در مناسبت های مختلف ، این وجوه را به مؤسسه خیریّه ­ی نیکوکاران شریف اهداء می نمایند تا از این عمل انسان دوستانه و خداپسندانه بهره معنوی ببرند.

نذورات در حقیقت نیکوگردیدن سرنوشت انسانی را رقم زده و گره گشای بسیاری از مشکلات زندگی هستند.

امید است حامیان خیّر و نیکوکار نسبت به اهمّیت و جایگاه نذورات خود توجه خاص و عنایت وافر داشته باشند.

مؤسسه ی نیکوکاران شریف منتظر دریافت نذورات شما انسان های نیکوکار می باشد.