ملیکای عزیز

متأسفانه پدر و مادر ملیکا خانم از هم جدا شده اند و مادرش هم کار می کند. ملیکا خانم
به همراه مادر، دو خواهر و برادرش در منزل پدربزرگش زندگی می کنند. در حال حاضر ساکن تهران می باشند.
متولد ۱۳۹۰/۶/۱۹

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد