معرفی

معرفی

مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف ؛ یک نهاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی بر پایه کمک های مردمی و با مجوز رسمی از پلیس امنیت عمومی کشور به شماره  ۱۳۰۲/۲۵۶۰۷ است که با محوریت حمایت و توانمند سازی خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست ، سعی دارد ضمن پوشش نیازهای اولیه و هدایت آنها در مسیر پیشرفت علمی و عملی ، این قشر محروم از جامعه را بسوی یک زندگی هدفمند و خودساخته رهنمون کند .

اینها فقط بخشی از خدماتی است که این مجموعه به جامعه هدف خود ارایه می دهد :

 • پرداخت مستمری ماهانه بصورت منظم در ابتدای هر ماه شمسی
 • تامین ارزاق مورد نیاز مطابق با نیازهای هر خانواده
 • اهدای لوازم اولیه و ضروری منزل
 • اهدای جهیزیه و سیسمونی برای مددجویان جوان
 • اهدای لوازم التحریر و کمک به ارتقای سطح تحصیلی مددجویان
 • ارایه خدمات درمانی و جراحی اضطراری کودکان
 • کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد
 • اطعام نیازمندان و توزیع غذای گرم
 • برگزاری کارگاه های آموزشی با رویکرد کسب مهارت تخصصی ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، مشاوره جمعی و فردی روانشناسی ، برنامه های توانمندسازی در مسیر استقلال مالی مددجویان و نیل به خودشکوفایی و اشتغال مددجویان
 • برگزاری منظم کلاسهای علوم تحصیلی در مقاطع مختلف ، هنرهای تجسمی ، زبان انگلیسی ، علوم رایانه و برنامه نویسی
 • برگزاری منظم اردوهای سیاحتی و زیارتی و جشن های ملی و دینی

کلیه فرآیندهای فوق با رویکرد مدیریت زمان ، مختصات رفتارهای کودکان و در جهت جلوگیری از شکل گیری آسیب های اجتماعی در جامعه به اجرا می رسد .