معاونت مشارکت های مردمی

معاونت مشارکت های مردمی

با بهره مندی و به کارگیری هم اندیشی و مشارکت های مردمی، مددکاران اجتماعی بنیاد خیریه ­ی نیکوکاران شریف فعّالیت های خود را با توان بسیار بالایی انجام می دهند. در این راستا با استفاده از روش های گوناگون برای دریافت کمک های مردمی اطلاع رسانی کرده و به تشریح ارائه ­ی خدمات موجود در بنیاد می­پردازند.

مهمترین فعالیت های این معاونت عبارتند از:

الف – معرفی بنیاد خیریه ­ی نیکوکاران شریف و ارائه ­ی روش های کمک های مردمی و فعالیت های پیرامون آن

ب – دریافت کالاهای اهدایی از سوی حامیان نیکوکار

ج – پذیرش عضویت حامیان بنیاد با ارائه ­ی فرم مربوطه و ثبت مشخصات و اقدامات لازم

د – دعوت از حامیان گرامی در صورت تمایل برای بازدید از بنیاد

و – تشکیل بانک اطلاعاتی از خیرین و نیکوکاران و موسّسات عام المنفعه و بهره مندی از نقطه نظرات آنها

ه – ارائه طرح های متنوع در زمینه افزایش منابع مالی بنیاد

ی – ایجاد مدیریت سیستم های اثربخش به منظور جذب مساعدتهای مادی و معنوی در سطح جامعه