خیریه نیکوکاران شریف

معاونت روابط عمومی ،ارتباطات و امور بین الملل

معاونت روابط عمومی ،ارتباطات و امور بین الملل

روابط عمومی به مثابه­ ی پلی میان هر سازمان با آحاد جامعه و در نیکوکاران شریف قلب تپنده این نهاد مردمی به شمار می آِید .

کارکنان در این معاونت با بهره گیری از نیروهای مجرب ضمن تحلیل شرایط موجود ، به تحلیل و تدوین برنامه هایی که به افزایش اطلاع عمومی از فرآیندها و اعتمادسازی مخاطبان بیانجامد می پردازند .

ارتباط با افکار عمومی و ترسیم تصویری روشن از سازمان در کنار همراهی معنوی حامیان خیّر و کسب رضایت ایشان در مسیر ارائه خدمات بهتر مؤسسه خیریّه ­ی نیکوکاران شریف، و از سویی دیگر دریافت پیشنهادات و پذیرش انتقادهای سازنده در طیفی گسترده از اهم وظایف روابط عمومی می­ باشد.

کارکردهای معاونت روابط عمومی، ارتباطات و امور بین الملل به شرح ذیل می باشد:

–    اجرای فناوری های جدید ارتباطی و شیوه های نوین اطلاع رسانی

–    تهیه محتوای تبلیغی و اطلاع رسانی برای بهره برداری در نشریات، فصلنامه، خبرنامه، تراکت، بروشور

–    اطلاع رسانی شفاف به آحاد جامعه در ارتباط با فعالیت های مؤسسه خیریّه­ ی نیکوکاران شریف

–    فراهم نمودن زمینه­ ی رشد و اعتلای فرهنگی – هنری افراد تحت پوشش با استفاده از مکانیسم های مختلف فرهنگی

–    برگزاری رویدادهای فرهنگی هنری و  ورزشی با هدف اعتلای هویت سازمان