خیریه نیکوکاران شریف

بیانیه ماموریت

بیانیه ماموریت

 بنیاد خیریه نیکوکاران شریف موسسه ای غیر انتفاعی، مستقل، مردم نهاد و غیر سیاسی است که با استفاده از ظرفیتهای مختلف نیکوکاری در سطح جامعه در جهت بهسازی و آسیب زدایی گروه های هدف به منظور افزایش و رشد و شکوفایی آنان فعالیت می نماید.

اهم فعالیت های بنیاد :

الف – ایجاد کارگاه های آموزشی و تولیدی

ب – ایجاد کار آفرینی و اشتغال زایی در مددجویان

ج – برگزاری مراسم جشن ها، جشنواره ها و همایش ها جهت ایجاد فضایی شاداب برای مددجویان و جذب همیاری نیکوکاران و خیرین گرامی