خیریه نیکوکاران شریف
english

دریافت قلک خانگی

مؤسسه خیریّه نیکوکاران شریف با طراحی و تهیّه قلّک به شکل یک آجر ، آن را در اختیار افراد یا نهادها قرار می دهد تا هموطنان عزیز را در روند ساخت مراکز درمانی و سرپناه به نفع کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست و زنان سرپرست خانوار شریک نماید .

اگر علاقمند به دریافت یکی از آجرهای منحصربفرد ما هستید با شماره 61604 داخلی 1201 تماس بگیرید.