بنیاد خیریّه ­ی نیکوکاران شریف با طراحی و تهیّه ­ی قلّک، آن را در اختیار نهادها و منازل قرار داده تا هموطنان عزیز نذورات و صدقات خود را پس از جمع آوری در اختیار مددکاران این موسّسه قرار دهند.

این کمک­های نقدی در جهت رفع نیازهای مالی و معیشتی نیازمندان و ایتام استفاده می­ شوند.