خیریه نیکوکاران شریف

عملکرد

عملکرد

مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف با گذشت چهارسال از فعالیت رسمی خود ، خدمات ارزشمندی را در جهت اجرای سند چشم انداز این نهاد مردمی انجام داده است که به شرح زیر می باشد :

الف- پرداخت مستمری ماهانه و اهدای سبد کالای خانوار به مددجویان

ب- پایش مستمر سلامت و پرداخت کمک هزینه فوریت های پزشکی و درمانی

ج- پرداخت کمک هزینه ودیعه و اجاره منزل استیجاری به مددجویان واجد شرایط

د- بورسیه های کامل تحصیلی برای دانش آموزان ودانشجویان واجد شرایط

ه- حمایت از ازدواج جوانان ، اهدای جهیزیه و تامین سیسمونی نوزادان

و- برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی در جهت ارتقای سطح سلامت روحی و فرهنگی

ز- اجرای برنامه جامع توانمندسازی مددجویان و ارایه وام های کارآفرینی در مسیر  استقلال مالی

ح- برگزاری گلریزان و آزادسازی زندانیان مالی و جرائم غیر عمد

ط- عقد قرارداد با مراکز آموزشی برای مددجویان و شناسایی استعدادهای آنها جهت رشد و بالندگی هر چه بیشتر

ی- برگزاری دوره های آموزش مهارت های ارتباطات میان فردی با هدف جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی