خیریه نیکوکاران شریف
english

سقفی برای تو و فرزندانت

سقفی برای تو و فرزندانت

تامین سرپناه جزو برنامه های روتین واحد حمایتی و توانمندسازی برای کودکان بی سرپرست و زنان سرپرست خانوار است.
در ادامه گزارش های مشابه در این موضوع، روایتی دیگر در این باره را با هم می بینیم.

نظر خودتان را ارسال کنید

  1. ناشناس گفت:

    برای اینک کسی بخوایم معرفی کنیم یا کسی که نیاز داره به کمک و.. چجوری میتونیم اطلاع بدیم؟