دریافت صندوق سازمانی

دریافت صندوق سازمانی

امام صادق (ع) می فرمایند نیکوکاری و حسن خلق، خانه ها را آباد و عمرها را طولانی می کند

از این رو در تمامی مراکز و موسسات، شرکت ها، نهاد های مردمی، ارگانهای دولتی، و بطور کلی در هردو بخش دولتی و خصوصی پس از برقراری ارتباط بنیاد با این جایگاه ها صندوق های بزرگ در اختیارشان قرار می گیرد تا به مرور زمان نسبت به جمع آوری کمک های نقدی مردمی و حمایت از نیازمندان و افراد بی بضاعت اقدامی شایسته صورت پذیرد.