خیریه نیکوکاران شریف
english

دریافت صندوق سازمانی


امام صادق (ع) می فرمایند نیکوکاری و حسن خلق، خانه ها را آباد و عمرها را طولانی می کند.

از این رو تمامی مراکز و موسسات، شرکت ها، نهاد های مردمی، ارگانهای دولتی در هردو بخش دولتی و خصوصی پس از برقراری ارتباط با این مؤسسه می توانند نسبت به دریافت صندوق های سازمانی اقدام نمایند تا به مرور زمان نسبت به جمع آوری کمک های نقدی مردمی و حمایت از نیازمندان و افراد بی بضاعت اقدامات شایسته صورت پذیرد.

اگر سازمان متبوع شما علاقمند به دریافت صندوق ویژه جمع آوری صدقات و نذورات است  با شماره 61604 داخلی 1201 تماس بگیرید.