سازمان ها، موسسات، ارگان های دولتی، نهادهای مردمی هر یک به منظور برقراری ارتباطی صمیمانه با پرسنل و همکاران خود می توانند با خرید تقویم و کارت پستال های زیبا و متنوع بنیاد اقدام به حمایت مالی و تأمین نیاز مددجویان بنیاد نمایند.

بدیهی است این حرکت انسان دوستانه موجبات شادی و رضایت و خشنودی خانواده های ایتام را دربرخواهد داشت.

برای دیدن تصاویر بزرگتر، روی آنها کلیک کنید.