خیریه نیکوکاران شریف
english

حمایت از کسب و کارهای کوچک

حمایت از کسب و کارهای کوچک

واحد حمایتی و توانمندسازی، حسب سیاستگذاری هیات مدیره و شخص مدیرعامل خانم دکتر شیوا محمدی نیک، برنامه های متمرکزی را برای افزایش میزان حمایت از کسب و کارهای خانگی در سال جاری در دستور کار خود قرار داده که نتایج آن به روشنی در گزارشات ویدیویی که در سال جاری منتشر کردیم مشهود است.

در این برنامه روایتی کوتاه از زندگی یک مادر سرپرست خانوار را با هم میبینیم که با حمایت های صورت گرفته از سوی این مجموعه چه بلحاظ آموزش و چه خرید تجهیزات و مواد اولیه، به تنهایی توانسته عنان زندگیش را در دست گرفته و توانمند شود.

همه این اتفاقات نیک، فقط با اعتماد و لطف و حمایت شما نیکوکاران شریف ممکن شده است.

نظر خودتان را ارسال کنید