حضور ارزشمند آقای یوسف کرمی

یوسف کرمی یکی از برترین های صداسازی و تقلیدصدای کشور به شمار می رود. وی در رشته بازیگری تحصیل کرده و از این رو در نمایش و حرکات نمایشی هم تبحر دارد. حضور ارزشمند آقای یوسف کرمی، هنرمند عزیز کشورمان را که با هنرنمایی هایش اوقات بسیار مفرّحی را برای مخاطبان خود به وجود می آورد، گرامی می داریم.

همکاری این هنرمند تاثیر گذار با بنیاد خیریه ی نیکوکاران شریف یکی از افتخاراتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت.

باشد که در سایه ی هنر این هم وطن عزیز، بنیاد گام های موثری را در اکرام و یاری رساندن به ایتام و خانواده های بی بضاعت بردارد.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد