خیریه نیکوکاران شریف
english

تاریخچه

تاریخچه

بنیاد خیریه نیکوکاران شریف  توسط دکتر شیوا محمدی نیک در بهمن ماه سال 1392 بنیان گذاشته شد . 

این نهاد مردمی در راستای شعار سازمانی خود :

« جامعه بدون فقر | تکثیر عشق به توان بینهایت »

و در جهت کمک رسانی به قشرهای مستعد نیازمند، با محوریت حمایت و توانمندسازی ایتام و خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست اقدامات  شایسته ای را به نفع 21.000 مددجوی تحت پوشش خود به شرح زیر انجام داده است:

الف –حمایت از ایتام و زنان بی سرپرست یا بدسرپرست

ب پرداخت مستمری ماهیانه به افراد بی بضاعت

ج – تهیه جهیزیه جهت مزدوجین بی بضاعت

د – پرداخت کمک هزینه های تحصیل دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت

ه – پرداخت کمک هزینه به دانش آموزان محروم از تحصیل

و – کمک به آزادی سرپرستان خانواده که بعلت جرائم غیر عمد زندانی شده اند.