خیریه نیکوکاران شریف
english

بیانیه مدیرعامل بمناسبت روز جهانی سازمانهای مردم نهاد

بیانیه مدیرعامل بمناسبت روز جهانی سازمانهای مردم نهاد

نام خدا آرامبخش قلبهاست

شاید بهترین و گویاترین توصیف برای سازمان‌های مردم نهاد، عبارت «از مردم و برای مردم» باشد و این خود فرهنگی است که از دیرباز در ایران عزیزمان نیز ریشه داشته است. چنان که سعدی، استاد سخن، در قرن هفتم می‌فرماید:
بنی آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند
ما افتخار می‌کنیم به حضور شما و به این که عضوی مؤثر از خانواده‌ای بزرگ هستیم که عاشقانه تلاش می کنند تا آلام و دردهای همنوعان خود را تسکین بخشیده و ایشان را به سوی آینده ای هدفمندتر رهنمون باشند .
باشد که این روز جهانی بهانه‌ای باشد برای یادآوری این که ما می‌توانیم همه با هم و برای هم، جهانی مملو از عشق و صلح بسازیم.
جهانی که بر بوم هزار رنگ آن خطوط شادی و خوشحالی پر رنگ تر و طولانی تر است.

دکتر شیوا محمدی نیک
مدیرعامل و بنیانگذار

نظر خودتان را ارسال کنید