بیانیه روابط عمومی خیریه نیکوکاران شریف به مناسبت عید سعید قربان

بیانیه روابط عمومی خیریه نیکوکاران شریف به مناسبت عید سعید قربان

عید قربان یادگاری است از ایثار ابراهیم در محضر پروردگار
درسی شکوهمند از پیامبری که بزرگترین میراثش را به بوته آزمایش الهی گذاشت
و اسماعیل درون و برونش را به قربانگاه محبوبش روانه کرد.
او تصویری معظم از انسانی است که فروتنانه به فرموده رب جلیل سر نهاده و بارها شرح این دلدادگی را از هجرت به صحرای تفتان حجاز تا نشستن در میان آتش نمرود به تکرار به اثبات رسانید تا به مقام خلیل الله واصل شود.
با گذشت قرن های متمادی از این وقایع، بسیار آمده و رفته اند و آنچه برجای مانده، نام و سلوک ابراهیمی است که برکتش بر پیامبرانی بعد از او بارید و بنیان توحید را محکم تر از همیشه بر نهاد بشریت تثبیت کرد.
امید است با استعانت از سیر آموزه هایی که از محضر بزرگان در می یابیم، ما هم در این روز بزرگ از کوچکترین داشته هایمان دل بریده و آن را برای استمرار زندگی کودکی دردمند و نیازمند پیشکش کنیم.
عید قربان بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد.
روابط عمومی مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد