خیریه نیکوکاران شریف
english

به رنگ رمضان | گزارش اهدای سبدکالا

به رنگ رمضان | گزارش اهدای سبدکالا

ماه رمضان ماه برکت است و ماه بیشتر شدن مهربانی ها
در این میان وظیفه ما بعنوان نمایندگان شما نیکوکاران شریف، توجه به نیازهای روزمره کودکان و مادران عزیزمان و تلاش برای رفع آنها به منظور تسهیل شرایط زندگی سخت شان است.
در رمضان اخیر هم به قرار همیشه، بسته های معیشتی شامل انواع اقلام مورد نیاز برای پخت و تهیه خوراک سالم را به دست آنها رسانیدیم و در تصاویری که میبینید تنها بخشی از آنها را به تصویر کشیدیم.
به امید بقای وفای صفای شما

نظر خودتان را ارسال کنید