برگزاری مجمع سالیانه شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری

مجمع سالیانه شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه با حضور ۱۳۰ عضو نهادهای مردمی برگزار شد .
رضا منصورنیا معاون ارتباطات بنیاد نیکوکاران شریف در مصاحبه با خبرنامه بنیاد از حضور فعال این مجموعه در فرآیندهای ارتباطی برون سازمانی و در تعامل با سایر نهادها خبر داد و افزود : در این رویداد که عصر روز سه شنبه سی ام آبان ماه در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برگزار شد ، اطلاعاتی درباره فعالیت های این شبکه به نظر اعضا رسید و در رابطه با روش های ورود به یک چهارچوب برای پیشنهاد لایحه های حمایتی به مجلس تفاهماتی صورت گرفت .
شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه حاصل هم فکری و همکاری تعدادی از موسسات مردم نهاد و نیکوکاری است که به صورت داوطلبانه و به منظور برقراری ارتباط در راستای توسعه فرهنگ نیکوکاری، ارتقای سطح کیفی فعالیت های سمن ها و موسسات نیکوکاری و خیریه، افزایش تعامل و همکاری آن ها، شناسایی و ادامه راهکار برای رفع مسائل و مشکلات، تعامل با دستگاه های دولتی و غیر دولتی شکل گرفته و فعالیت های آن می تواند دستاورد ارزشمندی را برای جامعه مدنی کشور به همراه داشته باشد.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد