خیریه نیکوکاران شریف

بازدید خردسالان مددجو از موزه حیات وحش

بازدید خردسالان مددجو از موزه حیات وحش

همزمان با روز موزه و به همت واحد حمایتی و مددکاری مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف ، جمعی از خردسالان تحت پوشش این نهاد مردمی به اردوی علمی بازدید موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار رفتند .
در این بازدید ضمن آشنایی با مراحل تکامل حیات در زمین با گونه های مختلف حیوانات آشنا شده و اطلاعات بیشتری را در زمینه چیستی و چگونگی پیدایش جهان هستی آموختند .
مدیر واحد حمایتی و توانمندسازی نیکوکاران شریف در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی از اهمیت اینگونه بازدیدهای علمی آموزشی سخن گفت و تاکید کرد که با توجه به سند چشم انداز سازمان و در مسیر پرورش قابلیت های کودکان در تعامل با محیط پیرامون ، این دست از رویدادها بطور مستمر اجرا خواهد شد .

 

نظر خودتان را ارسال کنید