اهدای کمک های غیر نقدی

اهدای کمک های غیر نقدی

قشر آسیب پذیر و محروم جامعه هر روز با تنگناها و مشکلات اقتصادی و مالی دست به گریبان است، به گونه ای که حتی در تامین نیازهای اولیه زندگی نیز با مشکلات جدی مواجه است.

شما می توانید با تامین اقلام ضروری نیازمندان در تهیه سبد کالای غذایی ، پوشاک یا هرگونه احسان ، سهمی از مهربانی و نیکویی داشته باشید. این طرح، فرصتی است برای حضور پربار و محبت آمیز شما، تا این حقیقت بر قشر آسیب پذیر و محروم جامعه آشکار شود که هیچ‌گاه تنها نیستند.

از این رو خیّرین، حامیان، سازمان ها و موسّسات دولتی و بخش خصوصی را دعوت می کنیم تا صمیمانه ما را در این امر یاری کنند.